<--Previous  Up  Next-->

Dasylirion wheeleri

Dasylirion wheeleri, Inner Quad